na süfte - ناسفته

na süfte - ناسفته maddesi sözlük listesi
ناسفته Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ سُ تَ / تِ ] (ن مف مرکب)
سوراخ ناکرده. سوراخ ناشده. درست و
بی رخنه. (ناظم الاطباء). سفته ناشده.
نسفته :
چو ناسفته گوهر سه دخترش بود
نبودش پسر دختر افسرش بود.فردوسی.
کمر بسته و تیغ برداشته
یکی گوش ناسفته نگذاشته.نظامی.

...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(سُ تِ) (ص مف .) 1 - سوراخ نشده . 2 - دست نخورده .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.