na üstüvar - نااستوار

na üstüvar - نااستوار maddesi sözlük listesi
نااستوار Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اُ تُ ] (ص مرکب) غیرمحکم.
(شعوری). سست. ناپایدار. بی ثبات نامطمئن.
ناخاطرجمع. بی اعتبار: هرط فی الکلام؛ سخن
نااستوار و ردی گفت. امر مُعثَلِب؛ کاری
نااستوار. (منتهی الارب). سخنی نااستوار،
بی اعتبار و نادرست. بندی نااستوار. سست.
پیمانی نااستوار، ...
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

bezsilny; chory; słaby
na üstüvar - نااستوار diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.