mukassır - مقصر

mukassır - مقصر maddesi sözlük listesi
مقصر Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

aymaz; dalgacı; dikkatsiz; gayretsiz; ihmalci; ihmalkâr; kapkaççı; kısaltmalı; meraksız; savsak; savruk
Arapça - Türkçe sözlük

I

مُقَصَّر

kısaltmalı

Anlamı: kısaltılmış olan

II

مُقَصِّر

1. ihmalci

Anlamı: savsak, ihmalkâr

2. ihmalkâr

Anlamı: savsak, ihmalkâr

3. meraksız

Anlamı: kaygısız, aldırışsız

4. aymaz

Anlamı: gafil, çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan

5. dalgacı

Anlamı: işine gereken önem ve dikkati göstermeyen

6. dikkatsiz

Anlamı: işinde dikkatli davranmayan

7. gayretsiz

Anlamı: çalışmayan, çaba göstermeyen kimse

8. savruk

Anlamı: aklını işine vermeyen, düzensiz, dağınık kişi

9. savsak

Anlamı: ihmalci, ihmalkar

10. kapkaççı

Anlamı: işe gereken önemi vermeyen
Farsça - Türkçe sözlük

kabahatli
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ قَ صْ صِ ] (ع ص) آن که در کار
سستی می کند و بازمی ایستد در کاری و
کوتاهی کننده و آن که در تکالیف خود سستی
و کوتاهی می کند. (ناظم الاطباء). آنکه کوتاه
آمده است ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ قَ صْ صَ ] (ع ص) کوتاهی کرده و
ناتمام و سستی کردهٔ در کار. (ناظم الاطباء).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مَ صَ / مَ صِ ] (ع اِ) شبانگاه و
آمیزش تاریکی و روشنایی شبانگاه. مقصرة.
ج، مقاصر و مقاصیر. (منتهی الارب)
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شبانگاه. (از اقرب
الموارد). || کمتر و ناتمام و کوتاه تر. (ناظم ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ صِ ] (ع ص) کهنسال از میش و بز.
(منتهی الارب) (آنندراج). نعجة مقصر؛ میش
کهنسال و کذلک معزمقصر. (ناظم الاطباء).
|| ماء مقصر؛ به معنی قاصر است. (منتهی
الارب) (از اقرب الموارد). آبی که ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مِ صَ ] (ع اِ) چوب گازر. (از اقرب
الموارد). و رجوع به مادهٔ بعد شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(مُ قَ صِّ) [ ع . ] (اِفا.) کسی که در انجام کاری کوتاهی کند.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

kəmçü
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُقَصّر: ضِدّ مُطَوّل

shortened, curtailed, abridged, reduced
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُقَصّر: مُبَيّض

bleached, blanched, discharged
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُقَصّر: مُهْمِل

neglectful, negligent, remiss, slack, derelict, delinquent
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُقَصّر (في امْتِحانٍ أو دَرْس): ساقِط

failing, flunking; failure
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُقَصّر: مُبَيّض، قَصّار (الأقْمِشَةِ)

bleacher; fuller
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

winien; winny
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

моқәссер
кінәлі, қылмысты

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.