Fâsıla - فاصله

فاصله Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

mesafe
Farsça - Türkçe sözlük

mesafe; uzaklık
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ص لَ یا لِ) [ ع . فاصلة ] 1 - (اِفا.) مؤنث فاصل . 2 - مسافت میان دو چیز.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

açıq(izah: ara..)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

açıt(izah:
açıtlı: fasiləli.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

aralıq
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

aya(izah: iki nərsə arasında qala aralıq.
iri ayalı qıvrıq.
bunları birbirində ayalı qoy)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

çat(izah: ara.)
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

antrakt; bezkrólewie; dal; dystans; interwał; kosmos; miejsce; obszar; oddalenie; odległość; odstęp; okres; przedział; przerwa; przestrzeń; rozmieszczać; spacja
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

фаселе
аралық
Fâsıla - فاصله diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.