Fâş - فاش

فاش Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

salgın
Arapça - Türkçe sözlük

فاشٍ

salgın

Anlamı: kısa zamanda büyük bir bölüme bulaşan
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(از ع، ص) آشکارا و ظاهر. (آنندراج)
(غیاث). مخفف فاشی، اسم فاعل از ریشهٔ
فشو است که لام الفعل آن در حالت نکره
حذف میشود، و در زبان فارسی از دیرباز این
کلمه و کلمهٔ صاف بجای فاشی و صافی بکار
میرفته است. ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ص) پراگنده. مبدل پاش است.
(آنندراج). صاحب صحاح الفرس کلمه را
فارسی دانسته و چنین مینویسد: پراکنده شده
و آشکاره شده باشد. (یادداشت بخط
مؤلف):
چو در کابل این داستان فاش گشت
سر مرزبان پر ز پرخاش گشت.فردوسی.
این حدیث به نیشابور فاش ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِخ) رودی است در ایالت کرمان که
اراضی ناحیهٔ جبال بارز را مشروب میکند.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ ع . ] (ق .) = فاشی . فاشّ: 1 - آشکارا، هویدا. 2 - پراکنده .
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

فاشٍ (الفاشِي)

ـ انظر: مُتَفَشٍّ
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

I

فَاشٌ

паразит (у птиц)

II

فَاشَ

п. I

и فَيْشٌ

хвастаться, бахвалиться
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

фаш
анық, айқын

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.