Samuel Aba - آبا

Samuel Aba - آبا maddesi sözlük listesi
آبا
(Samuel Aba)
آبا Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(از ع، اِ) در تداول فارسی، آباء:
تا آدم و حوا که شدند اصل تناسل
هستی ملک و شاه به اجداد و به آبا.
مسعودسعد.
ای خرابات جوی پرآفات
پسر خر توئی و خر آبات.سنائی
(حدیقه).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.