Adâlet - عدالت

عدالت Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Türkçe sözlük

adalet
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ / عِ لَ ] (ع مص) عدالة. دادگری
کردن. عدالت کردن. جرجانی گوید: عدالت
در لغت استقامت باشد و در شریعت عبارت
از استقامت بر طریق حق است به اجتناب از
آنچه محظور است در دین. (تعریفات ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(عَ لَ) [ ع . عدالة ] 1 - (مص ل .) عادل بودن ، انصاف داشتن . 2 - (اِمص .) دادگری
.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

dəngə(izah:
)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

dəngə(izah:
)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

yartıq
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

sędzia; sprawiedliwość

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.