Cesûr - جسور

جسور Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

arsız; atak; cesaretli; cesur; cüretli; cüretkâr; dadaş; kahraman; pervasız; yiğit; yürekli
Arapça - Türkçe sözlük

جَسُور

1. cüretkâr

Anlamı: atak ve yürekli olan kimse

2. cesur

Anlamı: yürekli, cesaretli olan kimse

3. yürekli

Anlamı: cesaretli, cesur

4. kahraman

Anlamı: savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), yiğit, alp

5. cüretli

Anlamı: cüreti olan kimse

6. pervasız

Anlamı: sakınmaz

7. yiğit

Anlamı: güçlü, kahraman

8. atak

Anlamı: cüretkâr, düşüncesizce her ışe atılan

9. dadaş

Anlamı: delikanlı, yiğit olan kimse

10. arsız

Anlamı: utanması, sıkılması olmayan, yılışık

11. cesaretli

Anlamı: hiçbir şeyden korkusu olmayan kimse
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

I

معجم اللغة العربية المعاصرة

جَسُور [مفرد]: ج جَسورون وجُسُر وجسائرُ: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من جسَرَ/ جسَرَ على.

II

معجم اللغة العربية المعاصرة

جُسور [مفرد]: مصدر جسَرَ/ جسَرَ على.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ جَ ] (ع ص) دلیر بلندبالا. (منتهی
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دلیر.
گستاخ. متهور و بی شرم. (منتهی الارب).
مذکر و مؤنث در آن یکسان است. یقال: رجل
جسور و امرأة جسور. (از ناظم الاطباء). دلیر.
(مهذب الاسماء نسخهٔ خطی). ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ جُ ] (ع اِ) جِ جِسر و جَسر، بمعنی
پل. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ جُ ] (ع مص) دلیری کردن. (منتهی
الارب) (آنندراج). پیش آمدن دشمن خود را
و دلیری نمودن. (ناظم الاطباء). دلیر شدن.
(المصادر زوزنی). || عبور کردن شتران
از بیابان. || پل ساختن. (منتهی ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(جَ) [ ع . ] (ص .) 1 - گستاخ . 2 - دلیر.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

atqay(izah: (bat+qay) > bahadur.. batur.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

alqar(izah: qustağ.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ağırlı(izah: bağralı.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

çavur(izah: yerində durmayan. geri oturmayan. iləri çağan, şığan. çalağlu. ürəkli. qorxmaz. dilir.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

qasmıq(izah: qasrıq. qurut. qostax (< qoztaq). iti, sət, tünd qılıqlı olan.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

yürgül(izah: yürəkli..)
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

جَسُور: جَرِيء، شُجَاع

bold, courageous, intrepid, fearless, dauntless, brave, valiant, plucky, hardy, gutsy, stouthearted; daring, audacious
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

جَسُور: وَقِح

impudent, insolent, impertinent, saucy, forward, brazen
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

جَسُورٌ

мн. جُسُرٌ

очень смелый, отважный, храбрый, дерзкий
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

awanturnik; nowy; rześki; świeży
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

жәсур
батыл, ер

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.