İbrahim Acri - ابراهیم آجری

İbrahim Acri - ابراهیم آجری maddesi sözlük listesi
ابراهیم آجری Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ مِ جُ رْ ری ] (اِخ) دو
تن از عرفای قرن سوم هجری بدین نام
بوده اند، یکی به نام آجری صغیر و دیگری
آجری کبیر، و آجری صغیر کنیتش
ابواسحاق است.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.