beyüz - بیوض

beyüz - بیوض maddesi sözlük listesi
بیوض Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ ] (ع ص) دجاجة بائضة و
بیوض؛ مرغ تخم گذار. ج، بُیض، بیض. (از
منتهی الارب). خایه گر. بسیار خایه کننده.
(زمخشری). حیوان که تخم نهد. که خایه کند.
که بسیار خایه کند مثل مرغ و ماهی. مقابل
ولود. (یادداشت ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بُ ] (ع اِ) جِ بیضة، به معنی تخم
مرغ. بیض. بیضات. (منتهی الارب). رجوع به
بیضة شود.
beyüz - بیوض diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.