evzar - اوراز

evzar - اوراز maddesi sözlük listesi
اوراز Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِ) فراز و بالا و بلندی. (ناظم
الاطباء) (هفت قلزم) (برهان) (مجمع الفرس)
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). رجوع به
افراز شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.