itlinsa' - اطلنساء

itlinsa' - اطلنساء maddesi sözlük listesi
اطلنساء Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ لِ ] (ع مص) اطلنساء عرق؛
جاری شدن آن بر همهٔ بدن. (از متن اللغة).
روان شدن خوی بر همهٔ اندام. (منتهی الارب)
(آنندراج). روان گردیدن خوی در تمام بدن.
(ناظم الاطباء). || از جایی به جایی ...

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.