İhtiyâr - اختیار

اختیار Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) گزیدن. برگزیدن. (تاج
المصادر) (زوزنی). استراء. گزین کردن. خَیره.
(منتهی الارب). انتخاب : الحمدُ للّه
الذی اختار محمداً صلی اللََّه علیه و آله و سلم
من خیر اُسرةِ. (تاریخ بیهقی). و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ) [ ع . ] 1 - (مص م .) گزیدن ، انتخاب کردن . 2 - (اِمص .) آزادی عمل .
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ərk
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

irk(izah: ərk.haqq.
göğərçinin görkü (gözəlliyi) var, başında da börkü var, öz yiyəmdir (tanrımdır) öz ağam, nə versədə irki var
mən öz irkimdən keçdim
irksiz: ixtiyarsız
irkiz var: ixtiyarız var
irkidən düşmüş: ixtyarda düşmüş)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

qocamış
İhtiyâr - اختیار diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.