İctiyâl - اجتیال

İctiyâl - اجتیال maddesi sözlük listesi
اجتیال Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) گرد برآمدن.
(منتهی الارب). || برگردانیدن کسان از
قصد خود: اجتالهم؛ برگردانید آنها را از قصد.
(منتهی الارب). || برگزیدن. (تاج
المصادر): اجتال منهم. (منتهی الارب).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.