İtraz - اتراز

İtraz - اتراز maddesi sözlük listesi
اتراز Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) سخت فراگرفتن خمیر.
(تاج المصادر بیهقی) (مجمل اللغة). سخت
کردن خمیر را. (منتهی الارب). || سخت
کردن دوندگی گوشت اسب را. || سخت
تافتن رسن را.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.