Habî - خبی

Habî - خبی maddesi sözlük listesi
خبی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ خَ بی ی ] (ع اِ) ابوریحان بیرونی آرد:
خبی آن بود که پنهان کرده آید اندر مشت. (از
التفهیم).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.