şirret - شرت

شرت Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

شرت: الشَرَنْتى: طائر.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ شِ ] (اِ صوت) حکایت آواز صوت
کشیده شدن شاخه ها یا شاخه مانندها بر
چیزی، نظیر آواز کشیده شدن جارو بر زمین.
- شرت شرت؛ شرت و شرت. حکایت
تکرار آواز کشیده شدن جارو بر زمین.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.