haris - حریص

حریص Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ حَ ] (ع ص) آنکه فزونی طلبد.
آنکه زیادتی خواهد. آزمند. آزوَر. (دهار).
آزور. آزپرور. آزآور. شره. آزناک. آزدار.
زیادت جوی. زیادت طلب. شحشح. شحشاح.
شحشحان. شحیح. طامع. طسع. طسیع. طمع.
هقع. طماع. طمعکار. ولوع. مولع. (دهار).
حلس. نهیم. مبرم. مردی به آز. ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(حَ) [ ع . ] (ص .) 1 - آزمند. 2 - سخت خواستار چیزی و شتابناک برای دست یافتن به
او.
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

doymağur(izah: doymaz. obur.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

soxur(izah: soxlu. acgöz.)

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.