Alud - آلود

آلود Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(ن مف مرخم / نف مرکب) در کلمات
مرکبه از قبیل آردآلود، اشک آلود، بت آلود،
تراب آلود، تهمت آلود، خاک آلود، خشم آلود،
خواب آلود، خون آلود، خوی آلود، ریگ آلود،
زهرآلود، سرمه آلود، شکرآلود، غرض آلود،
غضب آلود، گردآلود، گِل آلود، مشک ...
Alud - آلود diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.