Aferin - آفرین

آفرین Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ ] (اِ) زه. فری. فریش. افرا.
آباد. خَه. خهی. بَه. بَه بَه. پَه. پَه پَه. زهی. پَخ پَخ.
آخ. (برهان). اَخ. (برهان). بخ. وَه. وَه وَه.
شاباش. شادباش. شادزی. مریزاد.
دستخوش. انوشه. انوشه بزی. چنانهن (؟).


احسنت. ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ ] (نف مرخم) مخفف آفریننده
در کلمات مرکبه، چون آفرین آفرین،
بکرآفرین، جان آفرین، جهان آفرین،
دادآفرین، زبان آفرین، سحرآفرین،
سحرحلال آفرین، سخن آفرین،
صورت آفرین، گیتی آفرین :
جهان شد ز دادش پر از آفرین
بفرمان دادار دادآفرین.فردوسی.
بشد زود ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فَ ] (اِخ) تخلص شیخ
قلندربخش هندوستانی که به فارسی شعر
می سروده و منظومهٔ تحفةالصنایع از اوست.
|| تخلص شاعری فارسی گوی از
رؤسای قوم کاینهه ساکن اللََّه آباد.
|| تخلص شاه فقیراللََّه ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~.) [ په . ] ( اِ.)1 - تحسین . 2 - سپاس . 3 - درود، تهنیت ، تبریک . 4 - دعای
نیک .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(فَ) (ص فا.) آفریننده : جهان آفرین ، سخن آفرین .
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

arasın(izah: {(müvəffəq olasın. nail olasın). kimsəni işinə soxlamaq, qızışdırmaq ötəri deyilən söz}.. bıravo.)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

yarasın(izah: barğal.. (alqış).)

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.