bezayi' - بضایع

bezayi' - بضایع maddesi sözlük listesi
بضایع Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بَ یِ ] (ع اِ) بضائع. جِ بضاعة،
بضاعت. رجوع به هریک از کلمات در جای
خود شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.