Rasadî - رصدی

Rasadî - رصدی maddesi sözlük listesi
رصدی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ صَ ] (ص نسبی، اِ) منسوب به
رصد. (یادداشت مؤلف). راهدار و محافظ راه.
|| باجگیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی
معین). || عالم هیأت. رصدکننده. راصد.
(فرهنگ فارسی معین).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( ~.) [ ع - فا. ] (ص نسب ) 1 - عالم هیئت ، رصدکننده . 2 - راهدار، محافظ راه . 3
- باجگیر.
Rasadî - رصدی diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.