ittikaf - اتفاق

ittikaf - اتفاق maddesi sözlük listesi
اتفاق Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

ahenk; antant; antlaşma; aynılık; bağıt; imtizaç; insicam; itilâf; kaynaşma; kontrat; konvansiyon; pakt; protokol; tenasüp; uyarlık; uygunluk; uyum
Arapça - Türkçe sözlük

اِتِّفاق

1. imtizaç

Anlamı: iyi geçinme, uyuşma

2. uyarlık

Anlamı: uygun olma durumu

3. antant

Anlamı: anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf

4. itilâf

Anlamı: anlaşma, uyuşma

5. tenasüp

Anlamı: uyma, yakışma

6. aynılık

Anlamı: aynı olma durumu, özdeşlik

7. kaynaşma

Anlamı: kaynaşmak işi

8. insicam

Anlamı: düzgünlük, tutarlılık

9. kontrat

Anlamı: sözleşme

10. pakt

Anlamı: anlaşma

11. antlaşma

Anlamı: iki veya daha çok devletin arasında bir ittifak

12. ahenk

Anlamı: uyum, uyuşma ve anlaşma

13. bağıt

Anlamı: sözleşme, akit, mukavele, kontrat

14. konvansiyon

Anlamı: anlaşma

15. uygunluk

Anlamı: uygun olma durumu

16. protokol

Anlamı: toplantı sonunda imzalanan belge

17. uyum

Anlamı: bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk
Arapça - Arapça sözlük Metni çevir

معجم اللغة العربية المعاصرة

اتِّفاق [مفرد]: ج اتّفاقات (لغير المصدر):

1- مصدر اتَّفقَ/ اتَّفقَ على/ اتَّفقَ في| اتِّفاق مَبْدئيّ: اتّفاق أوَّليّ، من حيث المبدأ- باتّفاق الآراء: بالإجماع- يعقد اتفاقًا مع فلان: يوقِّع وثيقة معه.

2- (سة) وثيقة تراضٍ تتمّ بين دولتين فأكثر على إثر نزاع بإحالة النزاع على التحكيم "اتفاق سياسيّ/ مُلزم للطَّرفين- اتّفاق عدم الاعتداء".

3- (قن) قبولٌ بتراضٍ بين طرفيْن فأكثر "اتّفاق تجاريّ".

• اتِّفاق ضمنيّ: (سة) اتِّفاق حاصل بين شخصين أو أكثر بطريقة غير معلنة أو غير مباشرة، أي بوسيلة لا تتَّفق والمألوف بين الناس في الكشف عن الإرادة، ولكن يمكن أن تستنبط منها دلالة التعبير في ضوء ظروف الحال، وليس هناك فارق بين الاتِّفاق الصريح والاتِّفاق الضمنيّ من حيث النتيجة.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِتْ تِ ] (ع مص) با هم یکی شدن.
یکی گشتن. || هم پشتی کردن. متفق
شدن. || سازواری کردن. با یکدیگر
موافقت کردن. (تاج المصادر) (زوزنی). با هم
نزدیک گشتن. ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(اِ تِّ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) با هم شدن ، با هم بودن . 2 - (اِمص .) اِجماع . 3 -
(اِ.) حادثه ، پیشامد. 4 - تقدیر. 5 - با، به همراهی . ؛ ~آراء بی رأی مخالفی .
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

avaq
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

sancıq
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

اِتّفاق: عَقْد، اِتّفاقِيّة، مُعَاهَدَة

agreement; contract; treaty, pact, convention, accord, covenant, compact, concordat
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

اِتّفاق: صَفْقَة

package, package deal, deal, transaction, agreement
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

اِتّفاق: تَفَاهُم

agreement, understanding, accord, arrangement, settlement; entente
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

اِتّفاق: وِفَاق، ضِدّ خِلاَف

agreement, accord, concord, harmony, concert; (common) consent, assent; concurrence
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

اِتّفاق: اِنْسِجام، مُلاَءَمَة، مُطَابَقَة، تَوَافُق

agreement, harmony, accord(ance), concurrence, concord(ance), conformity, correspondence, coincidence, congruence, congruity, compatibility, symphony, consistency, consistence, consonance
Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

اِتّفاق: مُصَادَفَة

chance, accident, fortuity, haphazard, coincidence
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

إِتِّفَاقٌ

мн. إِتِّفَاقَاتٌ

1) согласие, единодушие; الآراء اتّفاق единогласие; ب اتّفاق الآراء единогласно

2) соответствие, сходство, одинаковость; العادات اتّفاق сходство обычаев

3) мн. соглашение, договор; اتّفاق ال ист. Антанта; دول ال اتّفاق الصغير ист. Малая Антанта; ال اتّفاق الجنائىّ преступный сговор

4) совпадение, случайность, случай; ا اتّفاق или اتّفاق بال случайно
Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

wydarzenie; zdarzenie
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

еттефақ
келісім

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.