Nâbi' - نابع

Nâbi' - نابع maddesi sözlük listesi
نابع Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بِ ] (ع ص، اِ) آبی که از چشمه بیرون
آید. (ناظم الاطباء). || قلمی که مرکب آن
در آن بود. (المنجد). قلم خودنویس.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ بِ ] (اِخ) موضعی است بنزدیکی
مدینه. (معجم البلدان). جائی است در مدینه.
(منتهی الارب).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.