Mahsûldâr - محصولدار

Mahsûldâr - محصولدار maddesi sözlük listesi
محصولدار Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مَ ] (نف مرکب) باردار.
میوه دار. - مالدار. توانگر. - مثمر.
- آنکه مأمور میشود برای گرفتن
خراج های غیر مستقله. (ناظم الاطباء).
رجوع به محصل شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.