Müte'abbis - متعبس

Müte'abbis - متعبس maddesi sözlük listesi
متعبس Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ تَ عَ بْ بِ ] (ع ص) ترش روی.
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب
الموارد). و رجوع به تعبس شود.
Müte'abbis - متعبس diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.