müphem - مبهم

müphem - مبهم maddesi sözlük listesi
مبهم Arapça ve farsça anlamları
Arapça - Türkçe sözlük

anlaşılmaz; esrarengiz; gizemli; girişik; gizli; kapalı; muğlak; muammalı; müphem
Arapça - Türkçe sözlük

مُبْهَم

1. kapalı

Anlamı: gizli, saklı veya müphem

2. muammalı

Anlamı: bilmeceli, muamma dolu

3. muğlak

Anlamı: anlaşılması güç, çapraşık

4. anlaşılmaz

Anlamı: muğlak, karışık ve bir anlam verilmeyen

5. girişik

Anlamı: birbirinin içine girmiş, karışmış olan

6. gizli

Anlamı: görünmez, belli olmaz bir durumda olan

7. esrarengiz

Anlamı: gizlerle, sırlarla örtülü

8. gizemli

Anlamı: gizem niteliğinde olan

9. müphem

Anlamı: belirsiz
Farsça - Türkçe sözlük

belirsiz; müphem
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ هَ ] (ع ص) دربسته. (منتهی الارب)
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط)
(از ذیل اقرب الموارد). || اصم.
(محیطالمحیط). || بیهوش. ضربهُ فوقع
مبهماً؛ ای مغشیا علیه لاینطق و لایمیز. (ذیل
اقرب الموارد). ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ بَ هْ هِ ] (ع ص) جداکننده.
(آنندراج). مبهم البهم؛ جدا کنندهٔ ستور
ریزگان را از مادر آنها در چرا. (ناظم الاطباء).
|| اقامت کننده در جائی. (آنندراج) (ناظم
الاطباء) (از فرهنگ جانسون).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ هِ ] (ع ص) بندکنندهٔ در.
|| پوشیده دارنده. (ناظم الاطباء) (از
فرهنگ جانسون). || مجهول و مطلق
گذارندهٔ چیزی. (ناظم الاطباء).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(مُ هَ) [ ع . ] (اِمف .) نامعلوم ، مجهول ، پیچیده ، دارای ابهام .
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

urunğuc(izah: burunğulu.
)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

ürüksü
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

moğoy(izah: (boğuq).)
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

toqay
Farsça - Azeri sözlük Metni çevir

toruq(izah: burdolaq. qaraqur. qaraqaptur.)
Arapça - Fransızca sözlük Metni çevir

مُبْهَمٌ

['mubham]

adj

غامِضٌ m ambigu

كلامٌ مُبْهَمٌ — des paroles ambigues

Arapça - İngilizce sözlük Metni çevir

مُبْهَم: غامِض

obscure, vague, ambiguous, equivocal, unclear, dark, dim, misty, hazy, abstruse, recondite, unintelligible, inscrutable, incomprehensible, unfathomable, impenetrable, cryptic, enigmatic, mysterious, mystic(al)
Arapça - Rusca sözlük Metni çevir

مُبْهَمٌ

неопределённый, неясный,сомнительный; мат. отвлечённое число; الاسماء المبهم ـة грам. указательные местоимения

* * *


у-а=

смутный; неопределённый


Farsça - Lehçe sözlük Metni çevir

ciemny; mroczny; niejasny; niewyraźny; ponury; skryć; ukrywać; zaciemniać
Farsça - Kazakca sözlük Metni çevir

мобһәм
белгісіз, малімсіз

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.