Atıyye - عطیه

عطیه Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ طی یَ ] (ع اِ) عطیة. عطیت.
جایزه. انعام. بخشش : و برخوردار
گرداناد امیرالمؤمنین را از تو و از آن نعمت
بزرگ و عطیهٔ وافر و موهبت نفیس که ترا داد.
(تاریخ بیهقی ص ۳۰۷). رحمت و ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ طی یَ ] (اِخ) نام راوی شعر سنائی
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
اند بار از تو و دیوانه عطیه کل و کور
کل تر و کورتر و غرتر و دیوانه تریم.
سوزنی.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ طی یَ ] (اِخ) ابن حارث همدانی،
مکنی به ابوروق. محدث است. رجوع به
ابوروق (عطیة...) شود.
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(عَ یِّ) [ ع . ] (اِ.) بخشش ، چیزی که به کسی بخشیده شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.