İbla' - ابلاع

İbla' - ابلاع maddesi sözlük listesi
ابلاع Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) بگلو فروبرانیدن.
چیزی را در حلق کسی فروبردن.
İbla' - ابلاع diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.