Akdâh - اقداح

اقداح Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (ع اِ) جِ قَدَح، بمعنی کاسه ای
که دو کس را سیر گرداند یا عام است. (منتهی
الارب) (از ناظم الاطباء):
تن عدوی تو با ناله باد چون تن زیر
لب ولی تو پر خنده چون ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اِ ] (ع مص) عیب کردن کسی را.
فحش گفتن. (تاج المصادر بیهقی).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اِ ) [ ع . ] (مص ل .) عیب نمودن ، بد گفتن .
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

( اَ ) [ ع . ] ( اِ.) جِ قدح ؛ کاسه ها.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.