ağarikon - اغاریقون

ağarikon - اغاریقون maddesi sözlük listesi
اغاریقون Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ اَ ] (اِ) مأخوذ از یونانی
غاریقون. (ناظم الاطباء). رجوع به غاریقون
شود.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.