Şitah - شطاح

Şitah - شطاح maddesi sözlük listesi
شطاح Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ شَ طْ طا ] (ع ص) گستاخ و فحاش
و بیشرم. (از فرهنگ فارسی معین) (ناظم
الاطباء). || شهوت پرست. (ناظم الاطباء).
|| کسی که شطحیات گوید. (فرهنگ
فارسی معین).
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(شَ طّ) [ ع . ] (ص .) گستاخ .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.