fildispat - فلدسپات

fildispat - فلدسپات maddesi sözlük listesi
فلدسپات Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ فِ دِ ] (فرانسوی، اِ) نام عام
گروهی از سنگهای آذرین که بسیار فراوانند و
جزو عنصر اصلی سنگهای آذرین اعم از
اسیدی یا قلیائی و یا خنثی هستند، منتهی
نسبت به سنگهای مختلف ترکیب فلدسپاتها
فرق میکند... اگر فلدسپاتها ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(فِ دِ سْ) [ فر. ] (اِ.) نام گروهی از سنگ های آذرین که بسیار فراوانند و جزو عنصر
اصلی سنگ های آذرین اعم از اسید قلیایی یا خنثی هستند.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.