Aksarayi - آقسرایی

Aksarayi - آقسرایی maddesi sözlük listesi
آقسرایی Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ سَ ] (ص نسبی) منسوب به
آقسرای. || (اِخ) لقب جمال الدین محمد
از اخلاف امام فخر رازی، و او از دانشمندان
عصر خویش بوده است، معاصر با میرسید
شریف جرجانی.

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.