ناملائم

ناملائم maddesi sözlük listesi
ناملائم Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ ءِ ] (ص مرکب) ناملایم. رجوع
به ناملایم شود.
ناملائم diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.