mümacin - مماجن

mümacin - مماجن maddesi sözlük listesi
مماجن Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ مُ جِ ] (ع ص) ماده شتری که گشن
بسیار بر وی جهد و باردار نگردد. (ناظم
الاطباء). شتر ماده که گشن بسیار برجهد بر
وی و بار نگیرد. (از منتهی الارب) (از
آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد).

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.