azba - عضبا

azba - عضبا maddesi sözlük listesi
عضبا Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ عَ ] (اِخ) تلفظی است از عضباء در
تداول فارسی زبانان، و آن نام ناقهٔ رسول اللََّه
(ص) است :
فخرت به سخن باید زیرا که بدو کرد
فخر آنکه بکرد از پس او ناقهٔ عضبا.
ناصرخسرو.

و رجوع به ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(عَ ضْ) [ ع . عضباء ] (اِ.) 1 - ماده شتری که گوشش شکافته باشد. 2 - لقب ناقة حضرت
رسول (ص ).
azba - عضبا diğer yazımlar

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.