اوتراق - oturak

اوتراق / oturak
Lehçe-i Osmani


١ ق ١ ق ر لشمش مقعد عملمانده
ووران ر ل ظ
متقاعد تقاعد — او اجق
یر مبرژز مقعد صظده نشیمین ارام ٠
ای مشیده اردونك درنكی او تراق
یری مقعد سرین ٠ او تراق خت سی
قایقلرده كی ركجی اونرا جق بر قالین
خه ركه معط به صره .
او تراقلومشزلتلو ١ كو جمللو یرلشمش
اركان مشیده ٠


1 k 1 kır leşmiş makad amelmande vvran r lazz mütekaid tekaüt evecek yer biraz makad suda nişimyen aram ve ay müşeyyide ordunun dernki av merak yeri makad sırryan ve o merak ht si kayıklardaki regci ora cak bir kalyen he rege maa be sıra o traklvmşzltlv 1 gev cemelli yerleşmiş erkan müşeyyide ve


Lehçe-i Osmani | Cilt:1 | Sayfa:122 | Sıra:8Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.