اعدادی - İ'dâdî

اعدادی / İ'dâdî
Kamus-ı Türki


صعر. : اعدادیه .
اعداد ی رلامغه و مستعد
و مهیا اولاجق بر حاله كتیرمكه
مخصوص : مكتب اعسدادی ،
مكاتب اعدادیه ج شاكردانی
مكاتب عالیه یه و دارالفنونه كیره
پله جك حاله كتیرمكه مخصوص
مكتب صن كه اوچنجی صنف
عد اولوب، مكاتب ابتدائیه و


sa'r adadya yerlamağa ve müstaid ve müheyya olacak bir hale getirimine mahsus mekteb adadı mükatib idâdîc şakrdany mükatib aliye ye ve daralfnvne kire pelle çik hale getirimine mahsus mekteb sn ki ücüncü sınıf add olup mükatib iptidai veا رشدیه دن صكر كلیر.


a rüşdiyeden zeker gülür


Kamus-ı Türki | Sayfa:130 | Sıra:10

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.