متجاور - Mütecâvir

متجاور / Mütecâvir
Kamus-ı Türki


م ١ صه عر. : متحاوره ٣
نجاورا )جواردن سه تفاعل ؟
جوارده بولنان ق قوڭشو ق
وار نوا می متجاورە ١١٠ صه


m 1 de ar mütehavire 3 nadiren civardan se tefaul civarda bulunan k konşu k var neva mi mütecavire 110 deیانه بو.
ولی ! بادله
كف ایای متب
زوایای رول
ن ز اوی —
ا ڭ
ضدی،


yana bu vely batla kef eya mekteb zevaya rol nezz o an zıddı


Kamus-ı Türki | Sayfa:1273 | Sıra:8Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.