فت - fit

فت / fit
Kamus-ı Türki


٠ : فیت و
فتلك و سائره. با: فیت
فت سار . ق


ve fit ve fitlik ve saire ba fit fit sârik


Kamus-ı Türki | Sayfa:981 | Sıra:2

Kaynak: Kamus-ı Türki - Çağdaş sözlükArama Ekranı

Site içersinde arama yap.