رسان

رسان Arapça ve farsça anlamları
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

[ رَ / رِ ] (نف مرخم) رساننده و آورنده
و همیشه بطور ترکیب استعمال می شود،
مانند: سلام سلامت رسان، یعنی سلامی که
آرزومند تندرستی و عافیت است و... (ناظم
الاطباء). صفت فاعلی است از رساندن. (از
شعوری ج ۲ ص ...
Farsça - Farsça sözlük Metni çevir

(رَ یا رِ) (ص فا.) در ترکیب به معنی «رساننده » آید: نامه رسان ، روزی رسان .

Arama Ekranı

Site içersinde arama yap.